Защита на личните данни и поверителност

Политика за поверителност и защита на личните данни.

Настоящата Декларация за поверителност и защита на личните данни на „ СЪНИ ДЖИ 20“ЕООД се основава на изискванията на Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент ЕС 2016/679”).

Данни за администратора

Онлайн магазин COOLSTYLE //www.coolstyle.bg/ се управлява от фирма „СЪНИ ДЖИ 20“ЕООД с ЕИК 205536502 със седалище и адрес на управление гр. София, кв.Горна Баня , ул. Диамант е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Можете да се свържете с нас на електронната ни поща admin@coolstyle.bg

Какви лични данни събираме и защо

Когато направите покупка от нас, ще ви поискаме следните данни :

 • Име и Фамилия
 • Адреси за фактуриране и доставка
 • Имейл адрес
 • Телефонен номер
 • Пощенски код

Ще използваме тези данни за някои от следните цели:

Доставяне на вашата поръчка чрез куриерска фирма ;

Отговор на ваши заявки, включително искания за възстановяване на средства и оплаквания;

Съобразяване с юридическите ни задължения, например изчисляване на данъчни ставки

Подобряване на предложенията от нашия магазин;

Изпращаме ви маркетингови съобщения, ако решите да ги получавате;

В общия случай съхраняваме информация за вас за минималния необходим срок за целите, за които я събираме и употребяваме. Ще съхраняваме данните за поръчките ви в продължение на 30 дни след направената поръчка , за да можем да направим промени в заявката като връщане или подменяне на стока ако вие пожелаете .

В сайтът //www.coolstyle.bg не могат  да се правят профили и регистрации . С цел минимално употребяване на вашите лични данни за доставка на желаната стока, опцията за регистрация е премахната , тъй като съдържа и данни , които не са необходими за извършване на гореспоменатата цел.

Също така събираме и съхраняваме продукти, които сте разглеждали: може да използваме тази функционалност, за да ви покажем продукти, които сте отворили наскоро.Местоположение, IP адрес и тип на браузъра: ще използваме тези данни за цели като изчисляване на данъчна ставка и доставка.

Бисквитки

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

Кой от нашия екип има достъп

Членовете на нашия екип имат достъп до информацията, която предоставяте. Администраторите имат достъп до :

Информация за поръчката: какво е купено, кога е закупено, къде трябва да бъде изпратено и

Клиентска информация: вашето име, имейл адрес и адреси за фактуриране и доставка.

Нашият екип има достъп до тази информация, за да може да изпълнява поръчки, да прави връщания и да оказва съдействие.

Какво споделяме с другите.

Вашите лични данни се предоставят на куриерските фирми „СПИДИ“ и ЕКОНТ“ за да бъде извършена желаната доставка.

Предоставени данни :

 • Име и Фамилия
 • Адреси за фактуриране и доставка
 • Имейл адрес
 • Телефонен номер
 • Пощенски код
 • Стойност на поръчката.

Също така, вашите данни се използват , за поръчка на желаната покупка на нашият доставчик.

Плащания

Плащанията се извършват само чрез наложен платеж с цел предотвратяване на изтичане на информация за вашите карти или разплащателни акаунти.

Как защитаваме вашите лични данни

Онлайн магазинът CoolStyle  //www.coolstyle.bg има специален SSL сертификат , който гарантира поверителност на данните , които вписвате или получавате от сайта.

Вашите лични данни се използват са кратък период от време (30 дни) , а също така сме ограничили опциите за регистрация и разплащания по друг начин, различен от методът „ Наложен платеж“. По – този начин се стремим да минимизираме информацията за  вас, която е необходимо да дадете за целите на покупката.